#kontorsarbete

Aktivt sittande: Lösningen på stillasittande arbetsdagar

Aktivt sittande: Lösningen på stillasittande arbetsdagar

Stillasittande arbetsdagar är idag normen för många av oss. Vi tillbringar timmar i samma position framför våra datorer, vilket kan leda till en hel rad hälsoproblem - från ryggoch nackbesvär till en ökad risk för kroniska sjukdomar. Men det finns strategier för att minska de negativa effekterna av långa perioder av sittande, och en av dessa är konceptet av aktivt sittande. Vad är aktivt sittande?…