Feber & Värk - Febernedsättande;Huvudvärk;Muskelvärk;Mensvärk;Migrän;Nackvärk & Ryggvärk;Tandvärk;Värktabletter