Feber & Värk - Febernedsättande;Huvudvärk;Mensvärk;Tandvärk;Nackvärk & Ryggvärk;Ledvärk & Artros;Värktabletter